2012-09-23

Testar FotoSketcher...

Det här programmet verkar lovande..har bara börjat att testa det..lätt att begripa..finns hjälpcenter..vilket är mycket bra..på svenska..bilden ovan har fått en texture och en ram..
Detta är originalbilden
Länken till FotoSketcher ligger i högerkolumnen..där kommer du till bloggen och kan gå vidare till sidan för nedladdning..storlek c:a 9MG